Voor zorginstellingen

Innovatie moet uiteindelijk een plek krijgen in de beroepspraktijk en diezelfde beroepspraktijk is ook aanjager van innovatie. Het IHTC wil vanuit een concrete aansluiting op de praktijk zorg versterken en verbeteren. Daarom werkt het Inholland Health & Technology Centre (IHTC) samen met (gezondheids)zorginstellingen in Noord-Holland en Zuid-Holland.

Samenwerking

Zorginstellingen die zoeken naar concrete oplossingen voor praktijkproblemen vinden binnen het IHTC samenwerking met verschillende partijen. We kunnen samenwerken aan innovatieve oplossingen. Technologische en ICT oplossingen in nieuwe of bestaande zorgconcepten kunnen op de werkvloer worden getest, geëvalueerd en worden verbeterd op basis van de ervaringen die zijn opgedaan. Onderzoekers, docenten en studenten zorg-, techniek- en ICT-opleidingen kunnen hier een bijdrage aan leveren.

Neem gerust contact met ons op als u wilt praten over wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Opleidingen

Hogeschool Inholland biedt voor zorgprofessionals die willen opereren op het snijvlak van zorg en ICT verschillende opleidingen en masterclasses aan.