eHealth ter ondersteuning van de kernrollen van de verpleegkundigen

Soort opdracht 
Studentproject

Achtergrond en probleemstelling

Verpleegkundigen zien hun vak voortdurend veranderen. De beroepsverenging V&VN is actief in de vernieuwing van de beroepsprofielen ten aanzien van zelfmanagementondersteuning. De V&VN heeft vier kernrollen genoemd, namelijk de coach, de behandelaar, de poortwachter en de leraar voor zelfmanagementondersteuning. Daarnaast wordt eHealth steeds vaker ingezet in het zorgproces om cliënten te ondersteunen met zelfmanagement van hun gezondheid. eHealth biedt voor de verpleegkundigen mogelijkheden om de zorg op een andere manier in te richten. Toch is er geen grootschalige inzet van eHealth in de praktijk, en de rol van eHealth ten aanzien van de kernrollen van verpleegkundigen is nog weinig onderzocht.

Onderzoeksvraag

Dit onderzoek zal antwoord geven op de vraag: hoe kan eHealth gebruikt worden ten aanzien van de kernrollen voor zelfmanagement ondersteuning (ZMO)?

Als uitgangspunt wordt er gebruik gemaakt van de inventarisatie van eHealth-toepassingen die door inholland Hbo-V studenten in studiejaar 2014-205 werd uitgevoerd. Vanuit die inventarisatie wordt een aantal voorbeelden gekozen voor dit onderzoek.

Activiteiten

  • Literatuurstudie: eHealth voor ZMO gericht op verpleegkundigen, ZMO en gekoppelde activiteiten
  • Uitvoering van een kwalitatieve studie (interviews met verpleegkundigen)
  • Rapportage schrijven
  • Presentatie

Eindproduct

  • Rapportage: In het kaart brengen van de (mogelijke) toepassingen van eHealth ten aanzien van de kernrollen voor ZMO bij verpleegkundigen.