Bekwaamheid van verpleegkundigen voor eHealth competenties

Soort opdracht 
Studentproject

Achtergrond en probleemstelling

Verpleegkundigen zien hun vak voortdurend veranderen. eHealth biedt voor de verpleegkundigen steeds meer mogelijkheden om zelfmanagement van cliënten te ondersteunen. Op dit moment is er echter nog geen sprake van grootschalige inzet van eHealth voor zelfmanagement ondersteuning, en blijft de meerwaarde van eHealth te vaak onbekend. Er is relatief weinig aandacht voor de eHealth competenties (ofwel eHealth literacy) van de verpleegkundigen die nodig zijn voor de ondersteuning van zelfmanagement met eHealth. Een gebrek aan eHealth competenties bij verpleegkundigen zorgt ervoor dat er geen vaardigheid, bekendheid en vertrouwen is om op een goede manier met eHealth aan de slag te gaan.

Onderzoeksvraag

Dit onderzoek zal antwoord geven op de vraag welke eHealth competenties t.a.v. van zelfmanagement ondersteuning nodig zijn voor verpleegkundigen die eHealth willen gebruiken ter ondersteuning van zelfmanagement van zorgvragers.

Als uitgangspunt wordt er gebruik gemaakt van de inventarisatie van eHealth-toepassingen die door inholland Hbo-V studenten in studiejaar 2014-205 werd uitgevoerd. Vanuit die inventarisatie wordt een aantal voorbeelden gekozen voor dit onderzoek.

Activiteiten

  • Literatuurstudie: eHealth competenties (ofwel eHealth literacy)
  • Uitvoering van een kwalitatieve studie (interviews met verpleegkundigen)
  • Rapportage schrijven
  • Presentatie

Eindproduct

  • Rapportage: Het in kaart brengen van de eHealth competenties die verpleegkundigen nodig hebben voor zelfmanagement ondersteuning met eHealth.