Home

Het Inholland Health & Technology Centre (IHTC) is ontstaan vanuit de domeinen Techniek, Ontwerpen en Informatica (TOI) en Gezondheid, Sport en Welzijn (GSW) op het profilerende thema: De gezonde samenleving. Het IHTC bewerkstelligt door haar centrale positie synergie in de driehoek Onderwijs - Onderzoek - Werkveld.

Health & Technology vanuit de scope van eHealth is een nog redelijk onontgonnen terrein met veel potentieel. Op het vlak van onderzoek valt er enorm veel te ontdekken en te leren, veel van deze kennis moet nog een plek krijgen in het onderwijs en ook in de praktijk ligt nog een groot vraagstuk m.b.t. adoptie, implementatie maar ook ethische vraagstukken zoals bijvoorbeeld privacy en vervangbaarheid van mensen door technologie. Health & Technology betreft een kennisterrein van formaat waar nog een wereld te winnen valt.

Vanuit de cross-over GSW en TOI enerzijds en anderzijds de cross-over tussen hogeschool en werkveld zien we een kansrijke en vruchtbare akker die we kunnen bewerken, bezaaien en waar we een prachtige oogst vergaren voor de hogeschool en het werkveld.