Seminar Nieuwe paden

Op 10 oktober 2016 organiseert de masteropleiding Medical Imaging / Radiation Oncology weer haar jaarlijkse seminar, met dit jaar als thema ‘Nieuwe Paden’.

Deelname aan het seminar is kosteloos. Accreditatiepunten worden aangevraagd bij het Kwaliteitsregister Paramedici.

Programma

12.30 Ontvangst met koffie en thee
13.00 Welkom, door Thom Roding, teamleider MIRO
13.15 Avoiding the heart. About optimising whole breast irradiation, door Mirjam Mast, MCH
Westeinde.
13.50 Vergelijkbaarheid van Coronary Calcium Scores, verkregen van verschillende nieuwste
typen CT scanners, presentatie masterthesis, Marcel Voet
14.10 Pauze met koffie en thee
14.35 Echocardiografie van pulmonalisklepprothesen: Evaluatie van pulmonalisklepprothesen
bij volwassenen met een aangeboren hartafwijking, presentatie masterthesis, Janine Baër
15.00 Dual Source Dual-Energy Computed Tomography in Post-(T)EVAR Patients: Quality of
Virtual Non-Contrast images, presentatie masterthesis, Lydia Maaskant
15.25 Verandering van het hartvolume bij de radiotherapeutische behandeling van kinderen, afstudeeronderzoek MBRT, Jessica van Boggelen
15.55 Pauze met koffie en thee
16.20 Rol van Nucleair Geneeskundige beeldvorming bij prostaatkanker: verleden, heden en de nabije
toekomst, Maurits Wondergem, Nucleair Geneeskundige NWZ
16.55 Future Implications for Integrating Radiation Oncology Imaging and Treatment, Robert
Fenwick, Elekta
17.25 Afsluiting, door Thom Roding, teamleider MIRO
17.30 Netwerkborrel

Uitgebreider informatie over de sprekers en hun onderwerpen kunt u vinden op de Facebook-evenementenpagina van de masteropleiding MIRO.

Locatie

Het seminar vindt plaats op locatie Haarlem.
Bijdorplaan 15,
2015CE Haarlem.
Adres en routebeschrijving

Meer informatie en aanmelden

Aanmelden voor het seminar kan via deze link.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Connie te Grotenhuis, e-mail connie.tegrotenhuis@inholland.nl.